Ouderbetrokkenheid 3.0

Graag betrekken we ouders bij ons onderwijs aan hun kind(eren).

Sinds 2017-2018 zijn we samen met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum bezig met het zichtbaar maken van de 10 kenmerken van Ouderbetrokkenheid 3.0 in de school. In schooljaar 2021-2022 hopen we het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 te behalen. Hieronder de infographic als samenvatting.

Voor wie nog meer wil weten, worden hieronder de tien kenmerken nog eens verder uitgewerkt.
Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer