Methoden

We gebruiken moderne methode(werk)boeken in combinatie met bijpassende software.

We gebruiken:
  • Voor Godsdienstige Vorming: Hoor het Woord.
  • Voor Relationele Vorming: Wonderlijk Gemaakt & Kanjertraining.
  • Voor Creatieve Vorming: Laat maar zien!
  • Voor Leren lezen (Technisch lezen): Veilig Leren Lezen (laatste versie)
  • Voor Begrijpend Lezen: Nieuwsbegrip
  • Voor Taal: Staal
  • Voor Rekenen/Wiskunde: Wereld in Getallen (versie 5)
  • Voor Wereldoriëntatie (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur): Naut, Meander, Brandaan.
U vindt gemakkelijk meer informatie over onze methodes door in uw zoekmachine de methode in te vullen.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer