Ouderbetrokkenheid 3.0

Graag betrekken we ouders bij ons onderwijs aan hun kind(eren).

Sinds 2017-2018 zijn we samen met het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum bezig met het zichtbaar maken van de 10 kenmerken van Ouderbetrokkenheid 3.0 in de school. Op 12 mei 2022 hebben we het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald. Onder het certificaat van "ouderbetrokkenheid-3.0-school" vindt u als samenvatting de infographic.Voor wie nog meer wil weten, worden hieronder de tien kenmerken nog eens verder uitgewerkt.
Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer