21th-century-skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. We gaan ervan uit dat de meeste kennis altijd en overal beschikbaar is via het internet. Dan is het belangrijk om te leren hoe je aan de juiste kennis komt. Tegelijk vinden we het ook belangrijk dat de kinderen van school gaan met een bepaalde basiskennis als verstandelijke startbagage. Het is een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen. Het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren gaat een steeds meer centrale rol spelen in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom de komende schooljaren gericht stapje voor stapje aandacht besteden aan de 21st century skills, oftewel vaardigheden voor de 21e eeuw. 

We vatten dit samen met de zin "Vaardigheden voor de 21e eeuw? Daar heb ik een CLLICK mee!" CLLICK is dan een afkorting voor:
1) Creativitieve vaardigheden. Creëren (iets uitdenken en dan uitvoeren) is één van de kenmerken van ons mens-zijn.
2) Leervaardigheden. De basisvaardigheden om creativiteit te ontwikkelen, maar ook de wereld om je heen meer en meer te begrijpen en positief te beïnvloeden.
3) Levensvaardigheden. Vaardigheden die te maken hebben met goede, gezonde en duurzame relaties.
4) ICT-vaardigheden. Vaardigheden op computer-gebied.
5) Communicatie. Alle andere vaardigheden voor de 21e eeuw gaan hand in hand met een goede communicatie. Ook een effectieve digitale communicatie.
6) Kennis & Wijsheid. Niet echt een vaardigheid, maar we willen dit toch apart (vandaar in het midden) onder de aandacht brengen. We willen op onze basisschool een voldoende hoeveelheid basiskennis en levenswijsheid meegeven. Om het beeld van een puzzel te gebruiken: je moet leren puzzelen, maar dan moet je ook kunnen beginnen met een gericht aantal puzzelstukjes om daadwerkelijk te kunnen gaan puzzelen. Het toepassen van de vaardigheden 1 t/m 5, leidt als het goed is ook weer tot meer kennis en wijsheid. 

Hieronder de 21th-century-skills in schema. 
 
STEAM is een afkorting voor Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. Vrij vertaald: Wetenschap, Techniek, Bouwkunde, Kunst en Wiskunde.
Uitgangspunt van STEAM-onderwijs is dat kinderen de ruimte krijgen om te ontdekken, ervaren, ontwerpen, aan te passen en samen te werken.
Bij STEAM is het leerproces zeker zo belangrijk als het eindresultaat.
De maatschappij waarin kinderen opgroeien, vraagt andere vaardigheden van kinderen dan vroeger. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een rap tempo op en hedendaagse problematieken vragen om andere inzichten en denkwijzen.
Als team leggen we een stevige basis bij onze leerlingen met de bedoeling dat ze stevig in het leven staan en een goede baan kunnen krijgen in de toekomst. Maar veel van die toekomstige banen bestaan momenteel nog niet! Daarom lijkt het des te belangrijker om die vaardigheden onder de knie te krijgen die je hoogstwaarschijnlijk in toekomstige werksituaties goed kunt gebruiken.
STEAM-onderwijs schept een uitdagende en leerrijke omgeving voor kinderen, waarin oplossingsgericht werken en ‘out of the box’-denken worden gestimuleerd. Vaardigheden die hen zullen helpen in hun toekomstige baan.
Op dit moment staat STEAM nog in de kinderschoenen. De komende jaren zijn we van plan STEAM verder te ontwikkelen.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer