Kanjertraining

Een manier om gericht aandacht te besteden aan het leren omgaan met elkaar.

De Oranjeschool is Kanjerschool. Het hele team is in principe gecertificeerd om de Kanjertraining te geven. De leerkrachten trainen de kinderen om op een fijne manier met elkaar om te gaan.
We doen dit ook weer vanuit onze kernwaarden:
  • Vertrouwen: Vertrouwen geven, te vertrouwen zijn, trouw zijn.
  • Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijk om de ander te behandelen, zoals je zelf graag behandeld zou willen worden. Verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken. Verantwoordelijk om, zo mogelijk, voor zover het van jou afhangt, in vrede te leven met alle mensen. Iedereen is verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
  • Respect: anderen en de eigendommen van anderen te eerbiedigen. Respect geef je en ontvang je.  Je neemt het niet en kan het afdwingen bij een ander.
Vanuit dit vertrouwen, deze verantwoordelijk en dit respect, kan, als er zich toch conflicten voordoen, samen gezocht worden naar oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn en elkaar recht doen.

We gebruiken het uitgebreide beeldende materiaal, ook het online materiaal, van de Kanjertraining in de groep en plannen regelmatig kanjerlessen in het lesprogramma. Niet per se iedere week en juist wat vaker in de zogeheten "gouden weken" (de eerste weken van het schooljaar) en "zilveren weken" (de eerste weken na de kerstvakantie).
Doorgaans leert het overgrote deel van een groep voldoende van je Kanjertraining. Maar mocht het niet genoeg zijn, dan overleggen we welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Hieronder ter verdere info de kanjerfolder.
Ons Kanjer(pest)protocol kunt u hier downloaden. (Volgt z.s.m.)

Nog meer info vindt u op de site van de Kanjertraining: www.kanjertraining.nl
 

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer