Kwaliteitsonderwijs

Een goede kwaliteit van onderwijs geeft optimale leerprestaties van kinderen.

Kwaliteitsonderwijs bereiken we door:
  • Een goed functionerend team.
  • Een voortdurend lerend team door team- en individuele scholing, leren van elkaar en anderen.
  • Ouderbetrokkenheid 3.0
  • Onderzoeken van kwaliteit door toetsing, zelfevaluatie, bestuurs- en inspectiebezoek, en vragenlijsten voor team, ouders en kinderen uit de hogere groepen.
  • Verbeteren waar nodig en mogelijk op basis van de uitkomsten van de onderzoeken.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer