Stages op de Oranjeschool


PABO-Stages

Meestal krijgen we in overleg met de PABO Driestar te Gouda studenten toegewezen die bij ons (verder) het vak van onderwijzer(es) in de praktijk leren. Leraren-In-Opleiding die de opleiding bijna hebben voltooid, solliciteren naar onze school voor een stageplek. We leiden graag mensen op die zich thuis voelen bij onze Hervormde basisschool, want dit zouden best eens onze toekomstige collega’s kunnen worden.

Het is ook mogelijk dat we stages toewijzen aan studenten van andere PABO-s. Zij dienen wel van harte in te stemmen met de (christelijke) uitgangspunten van onze school, zoals die in de schoolgids zijn verwoord.

Soms moet een student zelf op zoek naar een stageschool. Een verzoek om stage te lopen op de Oranjeschool kan via het contactformulier op deze site gericht worden aan de stagecoördinator van onze school. Dat is de adjunct-directeur Heleen Reitsma.
 

Andere stages

STAGE ONDERWIJSASSISTENT

Stagiaires Onderwijsassistent kunnen hun stageverzoek richten aan de stagecoördinator van onze school via het contactformulier op deze site. De meeste stages zullen plaatsvinden bij de kleuters, maar soms ook in de hogere groepen. In alle openheid: PABO-studenten gaan in principe voor.

SNUFFELSTAGE

Sommige scholieren uit het Voortgezet Onderwijs zouden graag een snuffelstage (of soms maatschappelijke stage) van enkele weken  op onze school willen lopen. Deze stages hebben wij voorbehouden aan oud-leerlingen van onze school. Een verzoek tot een dergelijke stage kan gericht worden aan de stagecoördinator van onze school via het contactformulier op deze site. Als er al een stagiaire van de PABO of stagiaire onderwijsassistent in een groep is, zal doorgaans in deze groep geen ruimte meer zijn voor snuffelstages.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer