Overblijven

Bambino: Tussenschoolse opvang met een christelijke identieit.

Sinds 9 mei 2022 organiseert Bambino de tussenschoolse opvang (tso) op de Oranjeschool. 
De Oranjeschool en Bambino hebben elkaar gevonden in de christelijke identiteit en in de pedagogische visie op de ontwikkeling en begeleiding van kinderen. Bambino verzorgt het overblijven met de vertrouwde vrijwilligers die nu ook al de overblijf verzorgen.

Even voorstellen
Al meer dan 32 jaar verzorgt Bambino kinderopvang vanuit de Christelijke identiteit. Dagelijks zetten zo'n 90 betrokken medewerkers zich in voor een veilige, plezierige en huiselijke opvang van kinderen van 0-13 jaar en voor een stimulerende omgeving gericht op ontwikkeling. Om zo een sterk fundament te leggen in het leven van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Bambino in de laatste jaren gegroeid met kinderopvanglocaties verspreid over het land: in Dordrecht, Eindhoven, Katwijk, Valkenburg ZH en Delft. Met elkaar zijn wij één team en werken we vanuit één sterke visie. Onze kernwaarden zijn: respect, aandacht, vertrouwen, sprankelen, plezier en samen. Meer informatie over Bambino kunt u vinden op bambinokinderopvang.nl.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid school - tso - ouders
Bambino zet zich in voor het beschikbaar stellen van christelijke kinderopvang voor kinderen in heel Nederland. Omdat wij vinden dat ouders en kinderen niet alleen moeten kunnen kiezen voor christelijk onderwijs, maar ook voor christelijke kinderopvang - als een verlengstuk van de geloofsopvoeding die zij thuis meekrijgen. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, tso en ouders willen wij een prettige overblijftijd bieden aan de kinderen die hier gebruik van maken.

Het overblijven
Dagelijks zijn er overblijfvrijwilligers die uw kind een fijne tijd willen bieden tijdens het overblijven, zodat kinderen in de middagpauze verantwoord worden opgevangen en een ontspannen tijd hebben tussen de ochtend en middag op school. De overblijftijden en de invulling van de tijd blijft hetzelfde zoals u dit nu ook gewend bent. De kosten gaan helaas wel omhoog en volgen hiermee het marktconforme tarief: € 2,75 per overblijfbeurt. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht en automatisch geïncasseerd. Ouders ontvangen een overzichtelijke factuur van kosten van de afgenomen overblijfbeurten.

Inschrijven
Om gebruik te kunnen maken van de overblijfservice van Bambino dienen ouders hun kind(eren) digitaal aan te melden bij Bambino. Aanmelden vereist Vanaf 9 mei wordt de tso/ het overblijven verzorgd door Stichting Overblijfservice van Bambino. Om vanaf die datum gebruik te kunnen maken van de overblijfservice dient u zich bij Bambino in te schrijven. Dit kunt u doen door het aanmeldformulier in te vullen op https://bambino-kinderopvang.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort . Kies dan voor de opvangsoort 'Tussenschoolse opvang'. Wij vragen u vriendelijk om uw kind aan te melden als u  gebruik wilt maken van het overblijven. Na inschrijving krijgt u toegang tot ons online ouderportaal, waarin u de overblijf dagen voor een periode kunt doorgeven. Wij vragen u om de vaste overblijfdagen aan te vinken in het online ouderportaal, zodat het voor de overblijfmedewerkers duidelijk is op hoeveel kinderen zij kunnen rekenen. U kunt ook incidenteel overblijf aanvragen via het online portaal.

Afmelden
Als uw kind ziek is, of om andere reden geen gebruik zal maken van de tso/ het overblijven, dan vragen wij u om uw kind vóór 10.00 uur af te melden. Afmeldingen die op tijd zijn gedaan zullen niet in rekening worden gebracht.

Bereikbaarheid en vragen
In de komende periode zullen alle ouders die hun kind(eren) hebben aangemeld meer informatie ontvangen, zoals bijvoorbeeld een overzicht van de contactpersonen en informatie over de bereikbaarheid. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling klantcontact: klantcontact@bambino-kinderopvang.nl of 088 777 9 222, bereikbaar op ma, di, do en vrij van 09:00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer