Nieuwe ouders

Lees meer

Nieuwe ouders die (mogelijk) hun kind in zouden willen schrijven op school, worden verzocht contact op te nemen met de adjunct-directeur Heleen Reitsma voor een afspraak. Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u alle vragen stellen die bij u leven. Daarnaast krijgt u een rondleiding door de school.

Wij staan op de kaart!

Benieuwd naar nog meer informatie, tevredenheidspeilingen en vergelijking met andere basisscholen?
Lees meer